O BOTANCE

 

 

Centrum volného času Botanka je malým, rodinným a hodně živým prostorem. Svůj volný čas zde mohou smysluplně trávit všechny věkové kategorie - od mimin a (před)školáků přes studenty a dospělé až po seniory. Organizuje pohybové, hudební, výtvarné a jazykové kurzy a kroužky, akce pro veřejnost, programy pro rodiče s jejich ratolestmi, hlídání dětí či příměstské tábory.
Botanka svoje kroužky, kurzy a různé akce pořádá jak ve všedních dnech, tak o víkendech a v omezené míře i o prázdninách. Funguje zde klubovna, výtvarná dílna, skupinová učebna, cvičební a hrací sálek, hudebna a individuální učebna. Velkým kladem Botanky je její otevřenost – pokud je to organizačně možné, umožní konání jakékoliv volnočasové a zájmové aktivity, o kterou je zájem. Iniciativní v tomto směru mohou být jak návštěvníci zdejšího dění, tak různé subjekty takříkajíc „z branže“.
Provoz Botanky zajišťují zaměstanci ve stálém pracovním poměru, pracovníci na základě dohod o pracovní činnosti a přibližně dvě desítky stálých a odborně zdatných externistů. Nedílnou součástí principu fungování centra volného času je poskytování krátkodobých i dlouhodobých pronájmů prostor aktivitám z oblasti neziskového sektoru, a to za režijní ceny.
Centrum volného času Botanka zahájilo svoji činnost oficiálně 29. září 2008, ovšem tradice pořádání vzdělávacích a volnočasových aktivit v jeho prostorách sahá do roku 2002. Najdete nás v přízemí bytového domu na rohu ulic Botanická a Sušilova a určitě ji nepřehlédnete. Stejně jako vstupní recepci, kde se dozvíte vše, co ohledně svých plánů, jak naložit s volným časem, potřebujete. Pokud vyrazíte autem, nechejte si raději časovou rezervu na parkování. Kola i kočárky zaparkujete bez problémů. Městskou hromadnou dopravou je to nejlepší trolejbusy číslo 32, 34 a 36.