Batolata, batolata hýbejte se!

KURZ BUDE PROBÍHAT NA JAŘE 2022 NA VOJTOVÉ, SLEDUJTE STRÁNKY KÁVÉESKY.

Pro děti od 1 roku – 4 let (s doprovodem rodičů)

Lektor: Juliána Vališová, Matěj Záhořík, Marie Klemensová

Brněnské imerzní divadlo DIP si pro Vás nachystalo zážitkové cvičení s pohádkovými příběhy pro ty nejmenší! Batolata, batolata, hýbejte se je cvičení kombinující prvky cirkomotoriky a celostní muzikoterapie. Díky cirkomotorice si děti osvojují základní pohybové principy (chůze, běh, skok, sbalení se do klubíčka, zpevnění se, uvolnění apod.) a díky muzikoterapeutickým nástrojům vytváříme žádoucí atmosféru.Každá lekce nás provede jedním pohádkovým příběhem.

Cvičení je zaměřené na všestranný rozvoj dítěte a vnímání hudby a děje. Na každé hodině poznáte nový hudební nástroj. Lekce podporují správný psychomotorickému vývoj dítěte a podporují harmonii s rodičem. Lekce trvají 45 minut. Maximální počet dětí 7.

O lektorech:
Juliána Vališová – divadelní lektorka, která hrála v několika pohybových inscenacích (Krysař, Pérak pod Divadlem Facka, Cirkus Nostalgie…). Režisérka, pohybářka a zakladatelka divadla DIP. Ve volném čase dělá aerial hoop a aerial skills.

Matěj Záhořík – herec, lektor a muzikoterapeut

Marie Klemensová – Divadelní lektorka a pedagožka v lesní mateřské školce. Chová velkou lásku k hudbě i k pohybu ve všech různých podobách. Vystupuje ve folklorním triu Szynka a tvoří doprovodný program Divadla Husa na provázku.