Dramaťáček

Dramatická výchova hravou formou; podpora umění vyjadřovacích schopností a vyprávění; vnímání své vlastní osobnosti. Pro děti od 8 let. 

Podstatou dramatického kroužku je vyzkoušet si herectví, nacvičit pohádku a divadelní hru, ale má také spoustu pozitivních vlivů na dětskou osobnost: rozvíjí představivost, fantazii a kreativitu, zlepšuje mluvený projev, zapojuje mimiku a procvičuje paměť. Děti se učí zábavnou a hravou formou.