Jak tábory fungují

Letní příměstské tábory probíhají každoročně v prostoru Botanky, Botanická 13, Brno. O děti se starají dvě instruktorky a jedna recepční, která zajišťuje technické zázemí a stará se o čistotu a hygienu. Tábory jsou řádně nahlášeny na hygienickou stanici. Děti se předávají na recepci v 8 h a vyzvedávají 16 – 16:30 na recepci v případě výletů je možné dohodnout i jiné místo. V ceně táborů jsou zahrnuty obědy v restauraci, balené svačinky, pitný režim, vstupné na exkurze, materiál pro hry a výtvarky během tábora. Jízdné na výlety a exkurze MHD si hradí každý sám vzhledem na individuální slevy.

Pracovní rozvrh tábora:

8 – 8.30h         Předávání dětí na recepci Botanky – Botanická 13, Brno

8. 30 – 9h        Seznámení s denní činností

9h – 10h          Táborový program

10 – 10.30h     Svačina

10. 30 – 12.00h Táborový program

12.30 – 13h     Oběd

14h – 16h        Táborový program

16 – 16.30h     Předávání dětí rodičům

Pokyny k platbě, přihlášky včetně formuláře potvrzení od lékaře, prohlášení o bezinfekčnosti a GDPR budou rozesílány e-mailem.

Přihlášky a platbu je nutné odevzdat do 30. 6. 2022 (budeme postupovat dle celkové situace s vědomím krajské hygienické stanice Brno).