Klubíčko cvičení pro děti od 2 do 3 let s rodiči a prarodiči pátek

Lektor: Natálie Reichlová

Klubíčko – cvičení dětí s rodiči a prarodiči. Setkávání rodičů, mami klub s dětmi; aktivizační cvičení pro děti, zpívání a říkanky. Cvičení je zaměřené na všestranný rozvoj dítěte a je vhodné pro děti od 2 do 3 let. Napomáhá správnému psychomotorickému vývoji dítěte. Lekce probíhají zábavnou formou s muzikou, zpěvem a říkankami a jsou doplněny o hrací prvky, balanční a fitness pomůcky.