Lektor: ing. arch. Lenka Mazalová

První procházka v tomto školním roce za omezených podmínek v pátek 9. 10. 2020

Návštěva nového kostela sv. Restituty

Sraz pro první skupinu – na základě sms 9:15 na Lesné konečná tram. č. 9 a č. 11 Čertova rokle. První skupina 20 osob poté bude rozdělena. .

Sraz pro druhou skupinu na základě sms 9:45 na Lesné konečná tram. č. 9 a č. 11 Čertova rokle. Druhá skupina 10 osob.

Na tuto procházku je nutné se přihlásit na recepci Botanky, omezená kapacita 20osob, pouze pro osoby vlastnící průkaz Botanky. Vstup do prostor omezen na 10 účastníků.    

Děkujeme za pochopení. 

Do klubu se můžete přihlásit kdykoliv.
Po vyplnění přihlášky a uhrazení provozního poplatku 50,- na pololetí jsou tyto akce zdarma, pokud není uvedeno jinak. Rozvrh akcí zasíláme přihlášeným smskou vždy na další týden.