Tábory Botanka 2023

Přihlašování na tábory bude možné již od 1. 2. 2023

Bližší informace již brzy!

Kde a kdy

Letní příměstské tábory probíhají každoročně v prostoru Botanky na Botanické 13. O děti se starají dvě instruktorky a jedna recepční, která zajišťuje technické zázemí, tábory jsou řádně nahlášeny na hygienickou stanici. Děti se předávají na recepci v 8 h a vyzvedávají 16 – 16:30 na recepci v případě výletů je možné dohodnout i jiné místo.

Ceny a platby

V ceně táborů jsou zahrnuty obědy, balené svačinky, pitný režim, vstupné na exkurze, materiál pro hry a výtvarky během tábora. Jízdné v MHD si hradí každý sám vzhledem na individuální slevy.

Pokyny k platbě, přihlášky včetně formuláře potvrzení od lékaře, prohlášení o bezinfekčnosti, GDPR budou rozesílány e-mailem.