Základy výtvarných technik pro seniory středa

Lektor: Mgr. Tomáš Vrána

Kresba, malba, olejomalba, akvarel, pastel a další techniky.

Seznámení s různými technikami kresby a malby. Tvorba obrazů pomocí linií i barev, cvičení v kompozici, základy perspektivy.