Zápisy do kroužků a kurzů

Zahájení kroužků a kurzů v novém školním roce je 16. 9. 2019.
Do kurzů a kroužků se můžete přihlásit již nyní přímo na Botance, nebo po vyplněním přihlášky. 
Pololetní kurzy mají 17 lekcí a roční kurzy 34 lekcí.

Termíny aktivit budou zachovány, můžou však nastat drobné změny v rozvrhu, o nichž Vás budeme včas informovat.

Platbu můžete provést v hotovosti na recepci, nebo na bankovní účet pod daným variabilním symbolem.