Angličtina pro seniory

Lektor: PhDr. Vlasta Nepivodová

Skupinová výuka angličtiny dle pokročilosti. Gramatika, poslech, konverzace.

O lektorovi
PhDr. Vlasta Nepivodová vystudovala angličtinu a ruštinu na Filosofické fakultě MU Brno, Rigorózní zkoušku získala v oboru moderní anglická a americká literatura.

„Na Botance učím již několik let. Nejprve v individuálních kurzech a přípravkách do školní výuky, nebo ke zkouškám a později v kurzech pro veřejnost. Ty se konají v dopoledních hodinách a jsou určeny převážně seniorům. V hodinách od samého počátku procvičujeme všechny základní řečové dovednosti formou čtení, gramatických cvičení a drilů, poslechů upravených zvukových materiálů. To vše podle úrovně a pokročilosti účastníků kurzu.“