Enkaustika

Lektor: Zdeňka Nováková

Enkaustika je technika malování voskem. Nanášení enkaustickým perem či žehličkou dává možnost široké veřejnosti vytvořit úžasné obrazy. Jde o kreativním formu malířství, kde není nutné „umět“ malovat, ale více mít cit pro barvu a kompozici.