Rytmika, pohybová taneční příprava pro děti 4 – 7 let

Lektor: Karolína Puldová

 Taneční přípravka, základy tance, průpravná cvičení.  

O lektorovi:
„Vedení tanečních kroužků je pro mě ideální spojení dvou mých velkých koníčků, a to práce s dětmi a tanec. Tanci se věnuji už od školky a s dětmi pracuji od 18 let, kdy jsem začala jezdit na tábory jako vedoucí a podílela se na realizaci různých akcí pro děti. V současné době vedu taneční kurzy pro děti i dospělé. V hodinách se snažím u dětí rozvíjet pohybovou stránku, improvizaci, ale také cit pro rytmus, a to pomocí her, říkanek a tanečků. “