Základy výtvarných technik pro seniory čtvrtek

Lektor: Mgr. Ilda Pitrová

Kresba, malba, olejomalba, akvarel, pastel a další techniky.

Seznámení s různými technikami kresby a malby. Tvorba obrazů pomocí linií i barev, cvičení v kompozici, základy perspektivy

O lektorovi
Mgr. Ilda Pitrová je absolventkou Střední školy uměleckého průmyslu v Bratislavě a Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Členka sdružení Mixtum compositum při Unii výtvarných umělců v Brně. Věnuje se tvorbě tapiserií, koláží a grafice. Zúčastnila se řady výstav v ČR i zahraničí. V oblasti scénografie spolupracovala s řadou profesionálních divadel napříč ČR jako kostýmní designer a výtvarnice loutek. Dlouhou dobu působila jako pedagog výtvarného oboru, v letech 1966 – 2004 na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně. Jedním z cílů tohoto působení byla i příprava řady studentů na studijní dráhu v uměleckých oborech.  
V Centru volného času Botanka působí dva roky jako učitel různých výtvarných technik jako je akvarel, tempera, tuž, perokresba atd. Výsledky studentů v její skupině jsou na velmi dobré úrovni a dokládají skvělou atmosféru při jejich tvorbě.