Otevření nového kurzu malba, kresba pro dospělé a seniory v úterý.

Dne 8. 11. 2022 Zahajujeme kurz 10lekcí s výtvarnými technikami pod vedením Mgr. Claudie Zezulové, která vás provede technikami akrylu, oleje, kresbou, malbou pro zdokonalení malířských dovedností.

Cena za tříhodinovou dílnu je 150,- Kč, 10 lekcí v celém kurzu.

Více zde:

https://botanka.cz/typy-kurzu/pro-dospele-a-seniory/